Skulpturer

Curriculum vitae
Miljö
Målningar
Jurtan
Startsida

The Universal Soldier, 1977-99
Järn, placerad utomhus för att rosta i takt med militarismen
Tillhör Helsingborgs museum

Förstora - Klicka

PACIFISM i bild

...”Den käcke soldaten, som marscherar, taktfast med spänstiga steg, är ett skelett. Bakom sig har han andra skelettsoldater som stampar och trampar, men ju mer de stampar desto mer reduceras de. Skallen försvinner och ryggrad och gevär blir ett. De blir alltmer ”funktionella”.

Jordklotet roterar i månperspektiv med skinande rymdkapslar omkring sig. Men kapslarna är samtidigt avbrutna benpipor och tillsammans bildar de ett hakkors.

Eftervågorna materialiseras till sköna ridåer och natten upplyses av ett praktfullt brandmoln, men när atombombkrevaden krympt till en röd liten prick återstår bara den grafiska registreringen av slutet för vår existens, tunna etervågor som fortplantas genom rymden.

Detta är förtätade och skrämmande symboler för konsekvenserna av den militära och teknologiska utvecklingen. Liksom skeletten reduceras, reduceras – menar Englert – de mänskliga kraven och livsmöjligheterna. Lyd och skjut! Är snart de enda ord som behövs. De nationella symbolerna blir exercisparoller.

Men mot denna svartvita dödskallevärld sätter han en blomstrande, färgrik arsenal av flaggor och tecken. Symboler som fått sin innebörd omvänd: ett rött FN, en blommande hjälm, ett revolutionärt Brasilien osv.”....

                                                         Bengt Olvång, Aftonbladet 30 november 1972

Universums utveckling

Klondjur

....”Under 90-talet tar sig Englerts konstnärskap en lite annorlunda vändning. Måleriet blir mer abstrakt och skulpturen antar amorfa former. Här finns en förskjutning från de globala perspektiven mot det mikrokosmiska. Formspråket är organiskt, graciöst och fortfarande lekfullt. Tonen är emellertid annorlunda även om besökaren fortfarande inte besväras av det allvar som ligger i konstnärens mission. Samtidigt som Englerts arbeten ter sig mer mytologiska och mystiska, finns fortfarande ett ansvarstyngt perspektiv, det ekologiska, i denna senare produktion.

Bertil Englert har alltid bedyrat naturen sin respekt. I denna ingår även den mänskliga kulturen, vars avarter och förfall konstnären under årtionden har tagit ställning mot. I de senaste verken av Bertil Englerts produktion, har han helt återvänt till naturen. ”Knölvalens sånger” är skulpturer i trä som med dess suggestiva och stolta hållning, sluter den cirkel som konstnären påbörjade femtio år tidigare. Den obrutna cirkeln, som år utställningens titel, knyter an till flera betydelser. Det finns en konsekvens i Englerts utveckling, men det intakta ligger främst i att han alltid månar om de konstnärliga värdena, hur stark hans vrede och indignation, hans visioner än må vara.”

Johan Ström, Helsingborgs Dagblad 23.6.2000

Kosmisk strålning

Nytorget, Hässleholm
12,5 meter hög, 1997

Dansk-svensk skulpturbro

”Skulptur Biennale 2000 hed Dansk Billedhuggersamfunds og Skånska Skulptörsamfundets fælles udstilling i Kongens Have i København. 52 billedhuggere deltog, så her kan bare nævnes eksempler som viser bredden i synet på begrebet skulptur.

Tænker man i stilarter, var de fleste fra det netop overståede århundrede repræsenteret. Men heldigvis sås værker, som slet och ret var sig selv. Markant stod Bertil Englerts ”Kosmisk stråling” en kobberslange der slyngede sig seks m lodret till vejr med rytmisk energi.”

Torben Weirup ”Dansk kunst 2001”(Fogtdal 2001)

Kosmisk sfinx, 2005

Massmördarens hjärna
1998

Självporträtt, 2003

Knölvalens sånger, 2004-2005
Kålhuvud, 2007
Vintergatan, 2007
Papill, 2008
Våldets ryggrad, 2007
The Universal Soldier, 2005
Papill, 2008
Hjärnsnitt, 2007
Hägern, 2006
Nike från Hallandsåsen, 2006

UPP