Målningar

Curriculum vitae
Skulpturer
Miljö
Jurtan
Startsida

Förstora - Klicka

Svenska Revolutionen 1981

....”Englert väljer att uppträda som troskyldig sagoberättare med folkeviseartade refränger och instuckna, skarpa ironier...

Hans emblematiska stil är omisskännlig.  Han utgår från heraldiken och omvandlar begreppen till klart konturerade symbolfigurer. Till och med Strindbergs porträtt kan han göra till en vapensköldsliknande form, först reducerad till ren hjärna omslingrad av ormar och sedan upplöst till atombombssvamp med fradga som på ett träsnitt av Hokusai.

Men han utvecklar också heraldikens fabelbetonade sida och låter till exempel Oscar II i det berömda oljetrycket från unionstiden uppträda som övergalten i Orwells ”Animal Farm”. ”Alla djur äro jämlika men vissa djur är mera jämlika än andra”, som det heter i Djurfarmens författning.

Den mest storslagna fabeln är dock ”Leos ark”, där han sammanför alla sina pacifistiska idéer och låter fredskämparna under Leo Tolstojs ledning samsas med djuren på överlevnadens skuta. För kärnan i hans fredsbudskap är samtidigt en ekologisk förvissning
                                                           

  Bengt Olvång, Aftonbladet 19 maj 1984

Infernosviten 1982

Animal Farm 1984

...”Iförd uniform och grishuvud repeterade jag alltså med Första antimilitärmusikkåren. Som alla stora dirigenter blev jag alltmer kolerisk. Jag slet svärande av mig medaljerna. Sedan sprättade jag med sabeln upp uniformen och kastade därefter grishuvudet i en bastuba. Men det räckte inte.

Långkalsongerna och undertröjan åkte också av tills jag stod där svettig och grann som Gud skapat mig. Tyvärr kunde jag inte gå längre. Men det har Bertil Englert gjort....

All animals are equal, but some animals are more equal than others.

Bertil Englert är alltså en verklighetens målare. Han tillhör inte den typ av konstnärer som gör några streck och sedan får det att bli vad det blir. Nej, han tänker noga ut sina bilder. De är sedda innan de tar färg och form på duken.

Men hur är de sedda? Är hans visioner knytnävsslag, som drabbar oss, så vi inte ska glömma den verklighet vi lever i? Jo, men ändå finns det i bilderna något mer, ja rentav ologiskt, för att inte säga dubbelbottnat. Upptäcker man inte det, kan man lyssna på hans bilder. Själv kan jag tydligt höra det ”svarta gapskrattet” klinga ur flera av dem. Satirer som ”Animal Farm” och ”Revolutionen” blandar sig t.ex. med en stor naiv och mycket vacker vision av Noaks ark, omdöpt till ”Leos ark”. Ombord bland djur och fåglar finns världens fredsapostlar. Men där finns också, som på andra av Bertil Englerts målningar, en pipande och gnagande råtta. Är det en pestråtta eller..?

Bertil Englert är således ingen entydig konstnär. Han har under många år slipat sina dubbelsidiga vapen i fredens och konstens tjänst. I dag är han mer aktuell än någonsin och verkligen värd all uppmärksamhet.

Åke Hodell Ur katalog Galerie Dr. Glas 1984

Mikrokosmos

Solkraft

Regnormar 2000

Som en rymdfärd

”UTAN TVEKAN hör Bertil Englert (född 1932) till de märkligaste nyskaparna i nutida skandinavisk konst....

...Den starkaste kontrasten till de satiriska bilderna är dock det tydligen aldrig sinande flöde av hyllningar till maskarna, som dominerat skapandet det senaste decenniet. De målas i olika former bland andra nyttiga djur i utställningens sinnebild ”Solkraft III” från 1997, inom en gyllene cirkel, som jorden eller solen. De myllrar i gyllene färger mot livets röda i ”Solkraft II” från 1996. Konstnären hyllar dessa jordförbättrare med samma vördnad som Harry Martinson i dikten Daggmasken: ”odlaren djupt under gräsen i jordens mull – den undre, den nedre bonden där åkrarna klädas till skörd”. Maskarna är en hyllning till det skapande och naturligt producerande på jorden som kontrast till våldsverkare och profitörer....

Knölvalens sånger 2000

....Maskens, liksom ormens och ålens föränderliga, mjukt slingrande form har också verkat stimulerande. De kan resa sig som ljustörstande skulpturer mot himlen eller de kan bukta sig i fascinerande rörelser på marken, som den ”Den befjädrade ålen”.

Saturnus 2004

Radiovågor 2004

Samma former återkommer i en rad målningar och skulpturer som gestaltar universum eller kosmisk strålning. Och visst kan en vandring på hans retrospektiva utställning te sig som en rymdfärd, där man ständigt upptäcker nya former, nya färger, nya språk. Imponerande!”

Helmer Lång, Skånska Dagbladet 9.6.2000

Den befjädrade ålen 1998

Intensitet, radiovågor
2006

Kål, 2007

Rödkål, 2007

Papiller, Sydvalens mössa 2007

Papill 2007

Papill 2007

Ave Pax - Unica Spes

Upp