Jurtan

”Ett hus är en bra fredssymbol – freden måste ju begynna i det egna boet”, säger konstnären Bertil Englert om Jurtan – ett allkonstverk som på nomadvis nyss gett sig av från Riksutställningar på turné över landet.

En jurta är ett cirkelformat tält som nomadfolk i Asien använt i årtusenden. ”Jurtans cirkelplan ser jag som en bild av världen och själva hyddan som en plats för rening och pånyttfödelse”, fortsätter Bertil Englert.

Utanpå pryds jurtan av hans festliga ”anti-nationella hybridflaggor” i uppfordrande färger.                                         

Curriculum vitae
Skulpturer
Målningar
Miljö
Startsida

Inuti jurtan – som markerats som en kärnvapenfri zon – möter oss på den plats där altaret traditionellt brukar stå Leos ark, en tredimensionell variation på den målning som Englert ställde ut för några år sedan. Leo är förstås Tolstoj, som Englert framhåller är den första moderna människan med ett genomtänkt pacifistiskt program.

Med honom i arken finns andra fredens agitatorer, Martin Luther King, Gandhi, Moder Teresa. Ändock är det djuren som är arkens huvudfigurer liksom i jurtan i övrigt som fylls av all världens djur målade på trolltrummor av djurhud. Här finns också en hyllning till indianhövdingen Seattle som en symbol för alla naturfolk vars kulturer exploaterats och ödelagts av den vite mannen...

Låter det hela allt för enkelt, idylliskt eller rent av fridfullt? Ingalunda, ty Bertil Englerts allkonstverk visar även på hoten för den som tittar noga. I arken finns råttan beredd att sprida pesten och utanför jurtan slingrar sig Midgårdsormen, universums väktare. Men han kan även uppträda i andra djurgestalter och förebåda jordens undergång, Ragnarök.

Bertil Englert är en konstnär som med aldrig sinande frenesi och fantasi angripit militarismens enfald och våld. I Jurtan har han skapat ett magiskt rum, ett eftertankens tempel, vaktat av starka andar. En boning att vila i och hämta energi ur.

Jag skulle önska att alla dagis/fritids fick en englertsk jurta för inre och yttre samling. Och för att få uppleva en konst som kombinerar skönhet och sinnlighet med ett angeläget ärende.”    

Förstora - Klicka

 Inger Fredriksson, Ny Dag Nummer 15 1989

SCHAMANENS INSIKT

”Bertil Englerts bilder har samma livsglädje och kraftfulla, berättande tonfall som Bror Hjorths konst, och de vittnar om samma inspiration från folkkonsten. De har samtidigt en stark magi, som kan få mina tankar att gå åt ett helt annat håll, till den tyska konstnären Joseph Beuys. Hans uttrycksformer var visserligen annorlunda, men också han var inspirerad av schamanens värld. För honom liksom för Bertil Englert var dessutom det konstnärliga skapandet oupplösligt förenat med ett politiskt engagemang. Beuys grundade ett politiskt parti, som han menade var det största i Tyskland, eftersom alla djur ingick i det.

Ett besök i Bertil Englerts Tolstojinspirerade jurta innebär att man får träda in på en sakral scen, där vitt skilda tider och kulturer har stämt möte. Jurtans filtväggar omsluter en rundel där vår egen tids ödesfrågor formuleras. Jurtan är en samlingsplats för medlemmarna i världens största parti, fredens.”                                                                      

Bengt af Klintberg Ur katalog ”Jurtan”, Riksutställningar, 1987

UPP